Skip to content
my

Indywidualne,ciche konstelacje

Cicha, intymna, indywidualna praca.

Tematyka konstelacji indywidualnej jest dowolna, ustalana podczas części wstępnej spotkania w rozmowie z trenerem, który prowadzi przez cały proces. Może to być ustawienie przepływu w rodzinie, małżeństwie, relacji z dzieckiem, firmie, finansach, czy zdrowiu.
Celem ustawień systemowych jest transformacja sił panujących w systemie rodzinnym danej osoby. Uwikłania rodzinne w jakich się znajdujemy narzucają nam nieświadomie powielanie losu przodków lub stawanie w roli, która do nas nie przynależy. Jakże często zdarza się nam przejmować na siebie decyzje, emocje, czy osobowość innego członka naszej rodziny. To wygląda zupełnie tak, jakbyśmy powielali jego życie wstrzymując tym samym nasz osobisty rozwój oraz podążając ścieżką, która nijak się ma do celu naszej duszy. Często takie zaburzenia w ustawieniu rodziny prowadzą do problemów emocjonalnych, kłopotów z nawiązywaniem nowych relacji oraz z budowaniem trwałych więzi, rozwodów, chorób, samotności, a czasami nawet samobójstwa.
Podstawowym prawem w systemie rodzinnym jest tzw. prawo do przynależności. Każde wykluczenie jest prostą drogą do uwikłania. Może ono przebiegać na wiele, różnorodnych sposobów, np. poprzez:
pogardę
zapomnienie
brak wdzięczności
zatajenie
brak szacunku
odrzucenie ojca / dziecka / matki
W metodzie ustawień wyróżnia się trzy podstawowe prawa, które wpływają na kształt relacji międzyludzkich. Są to: więź, porządek oraz wyrównanie.
Więź
To rodzaj pierwotnej miłości, wierności i przywiązania. Jest ona niezależna od świadomych uczuć. Jednym słowem w jej wyniku to, co dzieje się z jednym z członków rodu nie jest obojętne dla pozostałych. Dziecko jest przecież związane z rodzicami bez względu na to, jak je traktują i jacy są. Ono z całego serca pragnie dzielić los tej rodziny jakikolwiek by on nie był. Więź jest silniejsza niż śmierć, a dziecko w imię tej siły jest w stanie poświęcić całe swoje życie.
Porządek
Hierarchia w rodzie jest nieunikniona. Starsi maja pierwszeństwo przed młodszymi. Miejsce tych, którzy byli wcześniej nie może być niedoceniane przez tych, którzy zjawiają się później. To właśnie ten hierarchiczny porządek wyznacza kierunek dawania i brania. Ci co byli wcześniej zawsze dają, a późniejsi biorą ( zarówno rzeczy pozytywne i budujące, jak i destrukcyjne i negatywne dla jednostki ).
Wyrównanie
We wszystkich relacjach istnieje potrzeba wyrównania wszystkiego tego, co brane i dawane. Relacja przetrwa tylko wtedy, kiedy nie ma zbyt dużej dysproporcji pomiędzy partnerami w przyjmowaniu i dawaniu ( zarówno rzeczy dobrych, jak i złych ). Pozytywnie relacja rozwija się wtedy, kiedy za dobro płaci się większym dobrem, a za zło nieco mniejszym złem. Jeśli ten przepływ zostaje zaburzony to ten, który daje czuje się lepszy, niewinny, a nawet uprawniony do stawiania żądań. Natomiast ten, który bierze zaczyna czuć się gorszy, winny i zobowiązany.
Akceptacja losu rodziny, przyjęcie do niej wykluczonego oraz prawidłowe ustawienie wszystkich w hierarchii rodu sprawia, że uwikłania się rozplątują, a osoba poddawana ustawieniu może zacząć żyć własnym życiem bez poczucia, że postępuje niewłaściwie.
Ustawienie rodzinne nie wymaga obecności całej rodziny!!!
Wystarczy jeden jej członek. Ustawienie tworzy nowy obraz danej rodziny, poprzez fundamentalne zasady porządków miłości takie jak:
– przynależność
– porządek i starszeństwo
– równowaga dawania i brania
– sprawiedliwa wymiana
Efekty ustawienia konstelacji mogą być natychmiastowe, ale zdarza się również, że trzeba na nie poczekać nieco dłużej. ZAWSZE JEDNAK SIĘ POJAWIAJĄ

PROWADZĄCY:
Barbara i Jerzy Górakowie – promotorzy pozytywnego życia, doradcy rozwoju osobistego, trenerzy z zakresu budowania potencjału personalnego i grupowego. Absolwenci Szkoły Psychologii Transformacyjnej Breathconnection w Australii. Trenerzy Inspiration Seminars International oraz Instytutu Świadomego Życia. Założyciele i absolwenci Szkoły Terapii Systemowej Rodzin wg Berta Hellingera. Certyfikowani przez The Golden Hummingbird Inc. USA, oraz przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Erickson College z Vancouver. Inspirują do życia w miłości i spełnienia w życiu, o czym świadczy 37 letni związek małżeński.

Informacje, zapisy i więcej informacji:

Jerzy Górak tel 604 339 808 lub e-mail gorakholistic@gmail.com

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA TE WARSZTATY:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa warsztatu, na który chcesz się zapisać (wymagane)

Jeśli masz jakieś uwagi, wpisz je tutaj

Przepisz kod: captcha

Zapisz się do newslettera

 

Zapisz się do naszego newslettera już dziś!