Skip to content

Dr Joy ManneDr Joy Manne ukończyła psychologię w Wielkiej Brytanii, po czym uzyskała doktorat z psychologii buddyjskiej.
Jest autorką wielu książek: Soul Therapy (Terapia Duszy), Conscious Breathwork – how shamanic breathwork can transform your life (Sztuka świadomego oddychania), Family Constellations, Voice Dialogue, założycielka i trener Szkoły Rozwoju Osobistego i Duchowego w Szwajcarii; nauczycielka analitycznej pracy z oddechem (anatythical breathwork) oraz terapii Voice Dialogue (Dialog z Głosem) stworzonej przez amerykańskie małżeństwo psychologów Dr Hala i Sidrę Stone).
Jej artykuły regularnie ukazują się w renomowanym brytyjskim miesięczniku The Therapist. Występuje jako czołowy wykładowca na międzynarodowych konferencjach i zjazdach psychologicznych.
Ma długoletnią praktykę psychoterapeutyczną, pracuje od wielu lat metodą ustawiania rodzin wg Berta Hellingera.
Uczy także psychologii buddyjskiej, świadomej pracy z oddechem i dialogu z głosem (Voice Dialogue).
Redaguje biuletyn internetowy www.i-breathe.com Znana z brytyjskiego poczucia humoru, głębokiej wrażliwości na potrzeby uczestników i oryginalnego stylu prezentacji swoich warsztatów rozwoju osobistego.

Zapisz się do newslettera

 

Zapisz się do naszego newslettera już dziś!